HIV ja uimastid

Uimastite tarbimist (eriti keelatud uimastite) ja selle mõju HIV-nakkuse kulule on väga vähe uuritud. Siiski on selge, et kui Sa pidutsed palju, siis ei kanna Sa tõenäoliselt oma tervise eest piisavalt hoolt. Piisav uni ja korrapärane toitumine aitavad Sul tervist säästa. Narkootiliste ainete tarbimise tõttu võid vähem magada ja Su söögiisu võib väheneda. Nii võivad Su kehaline vorm ja immuunsüsteem nõrgeneda. Eelnimetatust tingituna võib Sul olla suurem eelsoodumus antiretroviirusravimite kõrvalmõjudele või isegi erinevatele nakkushaigustele. HIVi nakatunud inimesed, kes tarbivad samaaegselt narkootikume, riskivad sellega, et nad unustavad antiretroviirusravimid võtmata. Sellega võib kaasneda HIV ravimresistentsus, mille puhul HI-viirus muutub (muteerub) selliselt, et Sinu poolt võetavad antiretroviirusravimitel ei ole enam mõju.

Ravimid ja narkootilised ained

On väga tähtis, et antiretroviirusravimeid võetaks katkestusteta. Inimestel, kes ei tee seda järjepidevalt (jätavad ravimidoose vahele), on suurem tõenäosus kõrgemaks viiruskoormuseks ja ravimiresistentsuse tekkeks. Narkootiliste ainete tarbimine on seotud järjekindlusetu ravimivõtmisega, mille tagajärjeks võib olla ravi ebaõnnestumine.

Mõned keelatud narkootilised ained avaldavad mõju ravimite toimele. Maks lõhustab mõned HI-viirusega võitlemiseks kasutatavad ravimed, eriti proteaasi inhibiitoreid ja mittenukleosiidseid pöördtranskriptaasi inhibiitoreid. Maks lõhustab samuti alkoholi. Kui uimastid ja ravimid sattuvad üheaegselt maksa, võib nende lõhustamine võtta kauem aega. Sellega võib kaasneda ravimi või uimasti oluline üleannustamine.

Ravimi üledoosiga võivad kaasneda tõsised kõrvalmõjud. Narkootikumi üledoos võib olla surmav.

Kui Sa saad metadoonasendusravi, siis pea meeles, et mõned antiretroviirusravimid võivad muuta metadooni kontsentratsiooni vereringes. See tähendab, et mõnedel juhtudel võib osutuda vajalikuks korrigeerida metadooni annust. Tutvu Sinu poolt tarbitavate ravimite infoga ja räägi antiretroviirusravimite tarbimisest oma psühhiaatriga.