Sa ei ole üksi!

Kogu maailmas elab miljoneid HI-viirusega nakatunud inimesi. Neid ümbritsevad lähedased ja sõbrad.
HIViga inimesed õpivad oma elulisi probleeme lahendama ning aitavad teistel üle saada üksindusest, lähikondlaste mittemõistmisest ja eelarvamuslikust suhtumisest. Õppida HIV-nakkusega elama on keeruline ülesanne ning see nõuab piisaval määral aega ja pingutust. Teatud raskustega aga üksi hakkama ei saa – nii mõneski olukorras läheb vaja sugulaste ja lähedaste toetust, teinekord jälle teiste HIViga inimeste kogemusi ja abi. Samuti on probleeme, mille lahendamisel ei ole võimalik tulla toime ilma spetsialistidelt saadava toetuseta.

Vaatamata paljudele muredele ei tähenda HIVi nakatumine veel seda, et inimene peaks loobuma oma plaanidest ja huvidest, õpingutest, tööst ja meelelahutusest, armastusest ja seksist. Tõepoolest, diagnoos toob kaasa muutused inimese elus, kuid need ei ole sugugi alati pöördumatud. Seda enam, et kõik need muutused ei pruugi tuua endaga kaasa elukvaliteedi langust.


HIViga elavatele inimestele on mitmel pool Eestis moodustatud tugirühmi. Tugirühmades saavad inimesed jagada oma kogemusi ja muresid, sealt on võimalik saada nõu ja abi erinevate probleemide lahendamiseks (psühholoogiline ja juriidiline nõustamine, tervistsäästva käitumise alane nõustamine jms).

MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik (EHPV)
www.ehpv.ee
TALLINN, Mardi tn.3, tel. 641 01 33