Vaimne tervis

Kõik inimesed võivad elu jooksul kogeda vaimse tervise probleeme. HIV-nakkus ja sellega toimetulemisega kaasnev stress võib HIV-iga inimesed muuta enam haavatavaks vaimse tervise probleemide suhtes. Järgnevast infomaterjalist leiad enamlevinud vaimse tervise probleemide kirjeldusi ning nõuandeid nendega tegelemiseks.

Vaimse tervise probleemide tavapärased sümptomid

Järgnevalt on esitatud tavapärasemad sümptomid, mis kaasnevad vaimse tervise probleemidega. Mõnikord võivad need esineda isegi siis, kui tegemist pole konkreetse emotsionaalse probleemiga. Kui sümptomid ei kao kahe nädala jooksul või need on sinu arvates tõsisemad võrreldes sellega, kuidas tavaliselt olukordadele reageerid, võid pöörduda kas oma arsti, nõustaja, tugiisiku või juhtumikorraldaja poole.

Kas tunned

 • kurbust, melanhoolsust, rusutust või lootusetust?
 • närvilisust, murelikkust või ärevust?
 • end süüdi, väärtusetuna või abituna?
 • end olevat väsinum kui tavaliselt?
 • end olevat ärrituvam kui tavaliselt?
 • end rahutumalt kui tavaliselt?

Kas sul on

 • meeleolu kõikumisi?
 • luupainajaid või teisi unehäireid?
 • raskusi tähelepanu koondamise ja asjade meeldejätmisega?
 • vihapurskeid?
 • hirm kodunt lahkuda?
 • hirm selle ees, et teised saavad teada, et sul on HIV-nakkus?
 • surmamõtted või soov endale haiget teha?
 • hirm surma ja suremise ees?

Oled sa täheldanud

 • muutusi isus või kaalus?
 • suurenenud alkoholi, narkootikumide või tubaka tarbimise vajadust?
 • et ei soovi olla teiste seltskonnas nii palju kui tavaliselt?
 • et oled kaotanud huvi tegevuste vastu, mida varem nautisid?

Kui sul on mõni ülalnimetatud sümptom ja see ei ole iseenesest paremaks läinud kahe nädala jooksul, pöördu abi saamiseks spetsialisti poole.

Kas vaimse tervise probleeme saab ravida?

Jah! Vaimse tervise probleemid on sarnased teiste terviseprobleemidega ja neid on võimalik ravida, et saaksid end paremini tunda. Ravi võib sisaldada nõustamist, ravimite tarvitamist või mõlemat. Kui murraksid jalaluu, ei jätaks sa seda hooleta. Vaimse tervise probleeme aga sageli eiratakse, arvates, et nendest tuleb lihtsalt üle olla või et neid peaks häbenema. Selline mõtteviis aga takistab inimestel vajalikku abi saamast. Kui tunned end halvasti, võib olla raske teha isegi hädavajalikke samme parema enesetunde saavutamiseks. Vaimse tervise probleemide puhul on oluline mitte püüda üksi hakkama saada. Tervenemine toimub iseenda abistamise ja teistelt saadava abi koostoimel. Toetus, teave, nõustamine ning medikamentoosne ravi on abi erinevateks vormideks. Inimene on tervik. Vaimne tervis on seotud kehalise tervisega ja need mõjutavad vastastikku teineteist.

Miks on HIV-iga inimesel suurem vaimse tervise probleemide oht?

HIViga inimene seisab silmitsi ainulaadsete katsumustega, millest mõni võib olla väga stressirikas. Stress võib olla vaimse tervise probleemide vallandajaks. Samuti võib see raskendada olemasolevate terviseprobleemidega toimetulemist. HIV-iga inimeste vaimse tervise probleemide vallapäästjaks võivad olla HIV-iga nakatumisest teadasaamine

 • HIV-iga nakatumisest teistele rääkimine
 • ravimite tarvitama hakkamine või tarvitatavate ravimite muutmine
 • haigestumine või haiglaravile jäämine
 • enda või partneri raseduse, sünnituse või abordiga seonduv
 • nakkuse süvenemisest teadasaamine
 • elu katkemisega seotud küsimustega tegelemine
 • lähedase inimese surm või kaotamine

Soovitus: mõnest ülalnimetatud asjaolust tekkivat stressi on võimalik vähendada ettevalmistumise abil. Mõtle läbi, kuidas rääkida oma olukorrast teistele või mida saaksid teha viiruse leviku tõkestamiseks. Küsi oma arstilt või tugiisikult nõu, kuidas end nende asjaoludega tegelemiseks ette valmistada. Ettevalmistunud olemine on alati parem!

Vaimse tervise probleemid võivad tekitada muutusi meeleolus, keskendumise ja mõtlemise raskusi või mõlemat. Seetõttu on oluline saada vaimsete probleemide korral ravi.

Elukvaliteet

Kui oled emotsionaalselt tasakaalus, tunned end probleemidele ja elukatsumustele vastu minnes ja stressiga tegelemisel kindlamalt.

Enda eest hoolitsemine

Inimesel, kes ei ole emotsionaalselt tasakaalus, on sageli raske ajaplaanidest kinni pidada. Vaimse tervise probleemi korral on tõenäolisem, et sa

 • unustad arsti juurde kinni pandud aja
 • unustad rohule apteeki järele minna
 • unustad ravimit võtta
 • unustad süüa tervislikke toite

Turvalisus

Vaimse tervise probleemidega inimesed kalduvad oma tervist rohkem ohtu seadma, näiteks narkootikumide või liigse alkoholi tarbimise või ebaturvalistesse seksuaalvahekordadesse astumisega. Selle tagajärjeks võib olla enese või oma partneri nakkusohtu seadmine või nakatamine mõne seksuaalsel teel leviva infektsiooniga.

Üldine tervis

Vaimne tervis on sama oluline kui füüsiline tervis. Tegelikult on mitmed uuringud näidanud, et tundeeluga seotud probleemide lahenemisel leevenevad oluliselt ka teiste haiguste sümptomid, nagu südame-veresoonkonna haigused ja suhkurtõbi. Samuti on inimese immuunsüsteemi funktsioneerimine tihedalt seotud tema emotsionaalse seisundiga.

Mille poolest erinevad emotsionaalsed probleemid psüühikahäiretest?

Psüühikahäire on tõsisem vaimse tervise häire vorm. Kui emotsionaalsetele probleemidele omased sümptomid kestavad pikemalt, esinevad sagedamini, on tõsisemad või nendega kaasnevad ebatavalisemad nähud võrreldes tavapäraste sümptomitega, siis võivad need viidata psüühikahäirele. Järgnevalt saate lugeda näiteid psüühikahäiretest ja nende sümptomitest. Psüühikahäireid võib diagnoosida üksnes psühhiaater. Kui kahtlete oma vaimses tervises, pidage nõu arsti või psühhiaatriga.

Allikas:

"HIV ja vaimne tervis", Tervise Arengu Instituut 2008.

Kasutatud materjalid:
"HIV and Emotional Problems", New York State Department of Health, AIDS Institute, HIV Guidelines Program.
Lennart Wettenberg, "Psühhiaatria käsiraamat", Tartu 2000.