Vandenõuteooriad

Mõned kuulsamad teooriad sellest, kuidas HIV on levinud.

HIV-nakkust ja AIDSi puudutavad vandenõuteooriad jagunevad laias laastus kaheks. Esimest liiki teooriate puhul arvatakse, et HIV on suhteliselt ohutu viirus ning ei põhjusta AIDSi. Selle suuna pooldajate väidete puhul on inimeste haigestumise ja suremise põhjused hoopis muud, näiteks HI-viiruse raviks kasutatavate ravimite toksiline toime, vaesus, alatoitumus ja kroonilised haigused. Seda nn AIDSi eitamise suunda pooldavad näiteks Peter Duesberg, Robert Root-Bernstein ja Kary Mullis (viimane on saanud 1993. aastal Nobeli keemiapreemia polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) meetodi väljatöötamise eest).

Teise suuna teooriad on nn vandenõuteooriad, kus arvatakse, et HIV on inimese loodud viirus, mis siis õnnetu juhuse või kellegi kuritegelikul plaani tõttu on pääsenud inimkonna sekka oma hävitustööd tegema.

Õnnetute juhuste hulka kuuluvad eelkõige teooriad erinevatest saastunud vaktsiinidest, näiteks lastehalvatustõve ja B-hepatiidi vaktsiinidest.

Endine BBC korrespondent Edward Hooper on oma raamatus „The River" põhjalikult käsitlenud teooriat suu kaudu võetavast lastehalvatustõve vaktsiinist. Hooper arvab, et HIV-1 on šimpansidel leviva viiruse SIV mutatsioon, ning väidab oma raamatus, et Philadelphia Wistar Research Instituudis töötanud viroloog dr Hilary Koprowski kasutas lastehalvatustõve vaktsiini tootmiseks SIViga nakatunud ahvide neerukudet. Seda eksperimentaalset vaktsiini kasutati hiljem Belgia Kongos miljonite kohalike inimeste nõusolekuta vaktsineerimiseks. Edward Hooperi teooriat pooldavad mitmed kuulsad teadlased, kes on ka selle tõestuseks materjale otsinud. Samas on mitmed tuntud teadlased leidnud risti vastupidist tõendusmaterjali.

Dr. Alan Cantwell väidab oma raamatus "AIDS and the Doctors of Death: An Inquiry into the Origin of the AIDS Epidemic and Queer Blood: The Secret AIDS Genocide Plot", et HIV on USA teadlaste loodud geneetiliselt modifitseeritud viirus ning inimeste sekka levis see bi- ja homoseksuaalsete meeste seas aastatel 1978-1981 hepatiit-B vakstiiniga läbi viidud katsete käigus USA suuremates linnades. Sarnaseid teooriaid on arendanud ka Dr. Robert B. Strecker, Matilde Krim ja Milton William Cooper.

Vandenõuteooriate usutavust suurendab tihtipeale asjaolu, et neid toetavad tunnustatud ja lugupeetud inimesed. Näiteks Nobeli rahupreemia laureaat Wangari Maathai on väidetavalt öelnud, et AIDS on bioloogiline relv, mis on toodetud arenenud maailmas selleks, et musta rassi hävitada. Tõsi, hiljem ta eitas oma väidet.

Jakob Segal, endine bioloogia professor Humboldti Ülikoolis, on arvanud, et HIV on toodetud USA Fort Detrick'i sõjaväe laborites kahe teise viiruse - Visna ja HTLV-1 geneetiliste materjalide kokkuliitmisel. Selle teooria kohasel loodi uus viirus HIV aastetel 1977 - 1978 ja seda katsetati vangide peal, kes ennetähtaegse vabanemise lootuses sellega nõustusid. Dr. Leonard G. Horowitz arvab jällegi, et HIV on bioloogiline relv, mida võib kasutada rahvaarvu kontrollimiseks.

Sarnased on ka teooriad, mis väidavad, et HIV loodi USA sõjaväe laboris ning sellega nakatati tahtlikult USA sõdureid, kes seejärel saadeti Aafrikasse nakkust levitama - ikka selsamal eesmärgil hävitada must rass ning pidurdada Aafrika riikide arengut.

Musta rassi vastu suunatud vandenõuteooriad on USAs tänaseni levinud. Õli valavad tulle viited mitmetele minevikus toimunud ebaeetilistele inimkatsetele ja meditsiiniuuringutele. Nendest kuulsaim on ehk nn Tuskegee süüfilise uuring, kus aastatel 1932-1972 uuriti Tuskegees (Alabama, USA) süüfilise loomulikku kulgu afroameerika meestel. Uuringus osalejaid ei ravitud, hoolimata sellest, et 1947. aastast oli kasutusel penitsilliin - klassikaline ja tõhus süüfilise vastane ravim tänaseni.

Mis puudutab AIDSi eitajaid, siis tõendusmaterjali HI-viiruse olemasolust ning selle seostest omandatud immuunpuudulikkuse sündroomiga on piisavalt. Ka täidavad HIV ja AIDS kõik kuulsa Saksa teadlase Robert Kohci 1890. aastal kirja pandud tingimused (nn Kochi postulaadid), mille kehtivuse puhul on tõestatud haigusetekitaja ja haiguse omavaheline seos. Need postulaadid on järgmised:

  • haigustekitaja peab olemas olema iga haigusjuhu korral;
  • haigustekitajat peab olema isoleeritud ja kasvatatud puhta kultuurina;
  • kui vastuvõtlik organism haigustekitaja nakatada, peab see põhjustama sellesama haiguse;
  • haigustekitaja peab olema nakatatud organismist uuesti leitav ja isoleeritav.

Vandenõuteoreetikute rahustamiseks võib öelda, et 1970nendatel aastatel ei olnud teadus veel nii kaugele arenenud, et keegi oleks suutnud HIVi kunstlikult luua. HIV suhtes on uuritud muul eesmärgil võetud ja pikka aega säilitatud vereseerumeid, varaseim viirusega nakatunud veri on võetud Kinshasas (Kongo, Aafrika) 1959. aastal. See näitab, et HIV ei ole uus viirus. Tänapäeva molekulaargeneetiliste meetoditega on kindlaks tehtud, et HI-viirus on inimesele levinud tõenäoliselt ahvidelt (ilmselt kokkupuutel ahvi verega) aastatel 1910.-1930. Arvatakse, et haigus sai alguse Kesk-Aafrikast, kust kandus Haiitile ning sealt 1960date lõpus edasi USAsse.

Loe lisaks: