Kumm on seks!
EST RU HIV.ee

Peaauhind kõige popimale loole: 365 kummi

+ kõigi kirjutajate vahel loosime 10 spets kummipakki

Kampaania "Julge rääkida" reeglid

 1. Kampaania "Julge rääkida" (edaspidi Kampaania) on alates 04.07.2014 kuni 18.08.2014 (kaasa arvatud) toimuv tarbijakampaania, mida korraldab Tervise Arengu Instituut, asukoht Hiiu 42, 11619 Tallinn, (edaspidi Korraldaja).
 2. Kampaanias osalemiseks ei ole vajalik ühegi kauba ega toote ostmine.
 3. Kampaanias osalemiseks tuleb osalejal esitada omapoolne stsenaarium kondoomi kasutamist propageeriva filmiklipi jaoks. Selleks tuleb osalejal minna Kampaania kodulehele www.hiv.ee/kummonseks ning valida üks toimumiskoht kolme erineva toimumiskoha vahel (kodu, takso või baar). Osaleja saab valida stsenaariumile kirjelduse etteantud teemadest või kirjutada selle ise. Valitud toimumiskoha pildile saab lisada maksimaalselt 6 jutumulli, iga mulli sisse saab sisestada maksimaalselt 160 tähemärki. Jutumulle saab ise liigutada pildil olevate tegelaste juurde (poiss või tüdruk). Kui jutumullidele tekst lisatud, tuleb osalejal täita Kampaanais osalemise vorm (osaleja nimi või hüüdnimi, sünniaasta, e-posti aadress, kinnitus Kampaania reeglitega tutvumise kohta, sisestada kontrollsõna). Seejärel tuleb osalejal oma lugu salvestada. Salvestatud lood lähevad Korraldaja poolt moodustatud komisjonile ülevaatamiseks, vastav teade ilmub osaleja ekraanile peale nupu “Salvesta” vajutamist.
  Korraldajal on õigus tagasi lükata sobimatud lood. Eelkõige juhul, kui loo stsenaarium ei ole seotud kondoomi kasutamist propageeriva teemalise vestluse arendamisega või kui see sisaldab ebatsensuurset teksti, on ükskõik kelle suhtes halvustav, sisaldab vihkamist ja vägivalda või on vastuolus heade kommetega. Kui korraldaja esitatud loo aktsepteerib, laetakse esitatud lugu pildiliselt üles Kampaania kodulehele, kus kõik huvilised saavad seda vaadata ja hinnata. Loo esitaja saab oma e-posti aadressile teate, kas tema lugu on aktsepteeritud või mitte. Korraldaja hinnang loo aktsepteerimise osas on lõplik.
 4. Korraldaja filmib omal valikul valitud kuni 100 lugu, millest osad on eesti- ja osad venekeelsed. Valituks osutunud venekeelsed klipid tõlgitakse avalikuks filmimiseks eesti keelde ning hiljem dubleeritakse uuesti vene keelde. Valituks osutuvad lood, mida korraldaja peab sobivaimaks turvalise seksuaalelu propageerimiseks. Klippides olevaid tegelaskujusid kehastavad näitlejad Marylin Jurman, Priit Pius ja Märt Pius. Korraldaja otsused lugude filmimiseks valimisel on lõplikud. Lugude filmimised on planeeritud kolmele päevale (29.07; 02.08 ja 12.08) ning filmimine toimub Tallinnas Solarise Keskuse Aatriumis asuval võtteplatsil, mida huvilised saavad ise vaatamas käia. Kõik osalejad, kes soovivad, et nende lugu osaleks ka Korraldaja poolt filmitavate klippide valikus, peavad oma loo sisestama kampaanialehel hiljemalt 07.08.2014
 5. Kõikide lugusid saatnud osalejate vahel, kes on vähemalt 16 aastat vanad, antakse välja 1 peaauhind ja 10 väiksemat auhinda. Kõik Kampaania kodulehel avaldatud lood järjestatakse neile antud laikide arvu järgi. Peaauhinnaks on aastane kondoomivaru ehk pakk 365 kondoomiga ja peaauhinna saab osaleja, kelle avaldatud lugu on kõige enam laigitud. Väiksemaid auhindu on 10, igaühes 5 kolmest kondoomipakki, ning need auhinnad saavad järgnevad enim laike saanud lugude saatjad. Võitjad selgitatakse välja 18.08.2014 kella 12:00ks laekunud laikide alusel. Kõik laigid, mis lisanduvad lugudele peale 18.08.2014 kella 12.00i ei lähe arvesse.
 1. Auhindade võitjatega võetakse ühendust osaleja poolt vormile sisestatud e-posti aadressil hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast Kampaania lõppu (18.08.2014) ning kooskõlastatakse auhinna üleandmise aeg ja koht. Kui Korraldajal või tema esindajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada ja see ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja võitja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
  Korraldaja ei kata auhinna kättesaamisega seotud kulutusi. Kampaania auhinda ei maksta välja rahas ega vahetata muu kauba/teenuse vastu. Juhul, kui võitjaga hiljemalt 17.09.2014 ei õnnestu kontakti saada võitja poolt esitatud e-posti aadressi vahendusel või kui võitja kokkulepitud ajal auhinda vastu ei võta või ei ole muul, korraldajast mittetuleneval põhjusel võimalik auhinda üle anda, on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.
 2. Kampaanias osalemiseks “Salvesta” nupu kasutamisel kinnitab Kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, oma vastavust Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda Kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osaleja nõustub järgima käesolevaid reegleid ning võtab teadmiseks, et Kampaania Korraldaja otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile Kampaanias osalejatele. Kampaanias osaleja annab oma nõusoleku Korraldajale antud isikuandmete töötlemiseks ning kasutamiseks käesoleva Kampaania raames. Kampaanias osaleja saab oma isikuandmete kasutamiseks antud loa igal ajal tagasi võtta, kui saadavad korraldajale vastava teate e-posti aadressile ilm@taevas.ee. Korraldaja kohustub mitte kasutama Kampaania käigus esitatud kontaktandmeid muuks otstarbeks kui Kampaaniaga seotud teavituseks.
 3. Kampaanias osalemiseks “Salvesta” nupu kasutamisel kinnitab Kampaanias osaleja, et ta on nõus tema poolt Kampaanias esitatud loo filmimisega ja filmi avalikustamisega ilma piiranguteta avalikustamise aja või kanalite osas, mistõttu Kampaanias osaleja annab Korraldajale üle tasuta kõik sellekohased õigused. Korraldajal on õigus kasutada Kampaanias osaleja lugu filmi valmistamiseks osaliselt või terviklikult, koos teiste autorite töödega või ilma ning õigusega avalikustada film koos osaleja nime või hüüdnime märkimisega.
 4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele isiklikult või avaliku meedia vahendusel.
 5. Kõik pretensioonid Kampaania kohta tuleb esitada hiljemalt 25.08.2014 kas e-posti aadressil tanel.kreek@tai.ee või kirjalikult Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, Tallinn, 11619. Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
 6. Kampaania lisainfo telefonil 659 3837 ja Kampaania reeglid on avaldatud 04.07.2014.


TAI